Nieuws en Mededelingen


Uitnodiging tot bijwoning van de Laureatenmiddag

Op zaterdag 20 september 2014 houdt De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse Laureatenmiddag in Leiden. U bent van harte welkom om de middag bij te wonen. Lees verder...

Bijeenkomst Literatuur en ‘wij’

Op zaterdag 24 mei organiseert De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de bijeenkomst Literatuur en ‘wij’ in Leiden met als sprekers Kevin Absillis, Dirk van Bastelaere, Thierry Baudet en Mano Bouzamour. Lees verder...

Prijs voor Meesterschap 2014 voor Roland Willemyns

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Prijs voor Meesterschap 2014 toegekend aan Roland Willemyns voor diens gehele wetenschappelijke oeuvre. De prijs zal op 20 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Henriette Roland Holst-prijs 2014 voor David Van Reybrouck

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriette Roland Holst-prijs 2014 toegekend aan David Van Reybrouck voor zijn boek Tegen verkiezingen. De prijs zal op 20 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 voor Sander Kollaard

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 toegekend aan Sander Kollaard voor zijn verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. De prijs zal op 20 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Frans Kellendonk-prijs 2014 voor Esther Gerritsen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 toegekend aan Esther Gerritsen voor haar hele oeuvre. De prijs is op 24 februari 2014 te Nijmegen aan haar uitgereikt. Lees verder...

Bronzen plaquette gewijd aan Vasalis in Leiden onthuld

Op woensdag 4 december 2013 jl. is vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden om 13.00 uur een door de beeldhouwer Aart Schonk ontworpen bronzen plaquette gewijd aan Vasalis onthuld. Lees verder...

Grote schenking Friese taal- en letterkunde in Universiteitsbibliotheek

De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), die is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden, ontving van het Feitsmafonds ca. 550 titels op het gebied van de Friese taal- en letterkunde en geschiedenis. Lees verder...

Laureatenavond 2013

Ter gelegenheid van de toekenning van de Henriette de Beaufort-prijs 2013 aan Gita Deneckere en de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs aan Kira Wuck wordt woensdag 1 mei 2013 in de Universiteitsbibliotheek Leiden een laureatenavond gehouden. Lees verder...

1813-2013  200 jaar koninkrijk: de mythe van 1813?

In het najaar van 2013 zal 200 jaar koninkrijk uitgebreid gevierd worden. Met de themamiddag 1813-2013 200 jaar koninkrijk: de mythe van 1813 preludeert de Commissie voor Taal en Letterkunde hierop. Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd de middag bij te wonen in de Universiteitsbibliotheek Leiden op 22 april 2013. Lees verder...

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2013 voor Kira Wuck

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2013 toegekend aan Kira Wuck voor haar bundel Finse meisjes. De prijs zal op 25 mei a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Henriëttte de Beaufort-prijs 2013 voor Gita Deneckere

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriëttte de Beaufort-prijs 2010 toegekend aan Gita Deneckere op grond van haar biografie Leopold I. De eerste koning van Europa 1790-1865. De prijs zal op 25 mei a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

 

 

Over de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen.

Het ledental bedraagt ongeveer zestienhonderd. Men kan zich niet als lid aanmelden; nieuwe leden worden jaarlijks gekozen uit voordrachten die door de zittende leden worden gedaan.

De Maatschappij kent regionale afdelingen (Noord- en Zuid-Nederland) en heeft een vertegenwoordiger in Zuid-Afrika. Zij kent ook commissies en werkgroepen die bijeenkomsten en publicaties verzorgen op meer specialistische deelgebieden. Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een van deze commissies opdrachten voor studies op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.

De Maatschappij bezit een aantal particuliere archieven van schrijvers en een belangrijke letterkundige bibliotheek, die kostbare manuscripten en incunabelen bevat, maar ook nog steeds wordt uitgebreid met nieuw verschenen letterkundige en historische publicaties. Het geheel wordt beheerd door de Leidse universiteitsbibliotheek.

Verder publiceert de Maatschappij een intern blad, het Nieuw Letterkundig Magazijn en een Jaarboek, dat zijn waarde onder andere ontleent aan de daarin opgenomen uitgebreide 'levensberichten' van overleden leden. Alle jaarboeken, vanaf 1766, kunnen via deze website worden geraadpleegd.

De Maatschappij kent jaarlijks enkele prijzen toe, waaromheen letterkundige bijeenkomsten worden georganiseerd. Nu en dan eert zij een Nederlandse auteur door het aanbrengen van een gevelsteen, in binnen- of buitenland, op een pand waarin de betrokkene heeft gewerkt. Daarnaast is de Maatschappij elk jaar betrokken bij de organisatie van de Huizinga-lezing, die in december in de Leidse Pieterskerk wordt gehouden.

Bejaard als zij is, heeft de Maatschappij aan de wieg gestaan van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die literaire en historische teksten en werken over de Nederlandse taal digitaal toegankelijk maakt.

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Postbus 9501
2300 RA Leiden
MNL@library.leidenuniv.nl