De digitale bibliotheek

Overtuigd van de noodzaak de Nederlandstalige letteren — en daarbinnen de eigen bibliotheekcollectie — voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te stellen, heeft de Maatschappij op 6 juli 1999 de stichting 'Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren' in het leven geroepen.

Belangrijkste doel van deze in Leiden gevestigde stichting is het opbouwen van een digitale collectie cultuurhistorische teksten uit het Nederlandse taalgebied ten behoeve van onderzoek en onderwijs en van iedereen die in de Nederlandse cultuur is geïnteresseerd.

De activiteiten van de dbnl worden door de Nederlandse en Vlaamse overheid gezamenlijk bekostigd via de begroting van de Nederlandse Taalunie. Het bestuur van de dbnl wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Maatschappij en van enkele andere Nederlandse en Vlaamse instellingen.

Voor de selectie van de te digitaliseren werken laat de dbnl zich adviseren door commissies die zijn samengesteld uit gespecialiseerde onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen (voor meer informatie www.dbnl.org/overdbnl/).

Voor het digitaliseringsproces maakt de dbnl in veel gevallen gebruik van boeken en tijdschriften uit de collectie van de Maatschappij.

De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is te vinden op www.dbnl.org.

Een door de Stichting dbnl ontwikkelde didactische website is te vinden op www.literatuurgeschiedenis.nl.