Nieuws en Mededelingen


Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2015 voor Joep Leerssen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2015 toegekend aan Joep Leerssen voor zijn essayistisch geschreven boek Spiegelpaleis Europa. De prijs zal op 26 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Kruyskamp-prijs 2015 voor Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Kruyskamp-prijs 2015 toegekend aan Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar voor de editie van het Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands. De prijs zal op 26 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2015 voor Hanneke van Eijken

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2015 toegekend aan Hanneke van Eijken voor haar dichtbundelbundel Papieren veulens. De prijs zal op 26 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Dagboek Maurits Jacob van Lennep gedigitaliseerd

Het omvangrijke dagboek van Maurits Jacob van Lennep (1830-1913) is een goudmijn voor onderzoekers van de negentiende eeuw. Het is nu digitaal beschikbaar. Lees verder...

Bijeenkomst Wetenschap als verhaal

Op vrijdag 29 mei 2015 organiseert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een bijeenkomst met als thema ‘Wetenschap als verhaal’ in Leiden. Thomas von der Dunk, Dirk de Geest, Abram de Swaan en Natascha Veldhorst zullen die dag onder leiding van Barber van de Pol in discussie gaan. Lees verder...

Uitnodiging tot bijwoning van de Laureatenmiddag

Op zaterdag 20 september 2014 houdt De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse Laureatenmiddag in Leiden. U bent van harte welkom om de middag bij te wonen. Lees verder...

Bijeenkomst Literatuur en ‘wij’

Op zaterdag 24 mei organiseert De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de bijeenkomst Literatuur en ‘wij’ in Leiden met als sprekers Kevin Absillis, Dirk van Bastelaere, Thierry Baudet en Mano Bouzamour. Lees verder...

Prijs voor Meesterschap 2014 voor Roland Willemyns

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Prijs voor Meesterschap 2014 toegekend aan Roland Willemyns voor diens gehele wetenschappelijke oeuvre. De prijs zal op 20 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Henriette Roland Holst-prijs 2014 voor David Van Reybrouck

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriette Roland Holst-prijs 2014 toegekend aan David Van Reybrouck voor zijn boek Tegen verkiezingen. De prijs zal op 20 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 voor Sander Kollaard

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 toegekend aan Sander Kollaard voor zijn verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. De prijs zal op 20 september a.s. te Leiden worden uitgereikt. Lees verder...

Frans Kellendonk-prijs 2014 voor Esther Gerritsen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 toegekend aan Esther Gerritsen voor haar hele oeuvre. De prijs is op 24 februari 2014 te Nijmegen aan haar uitgereikt. Lees verder...

 

 

Over de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen.

Het ledental bedraagt ongeveer zestienhonderd. Men kan zich niet als lid aanmelden; nieuwe leden worden jaarlijks gekozen uit voordrachten die door de zittende leden worden gedaan.

De Maatschappij kent regionale afdelingen (Noord- en Zuid-Nederland) en heeft een vertegenwoordiger in Zuid-Afrika. Zij kent ook commissies en werkgroepen die bijeenkomsten en publicaties verzorgen op meer specialistische deelgebieden. Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een van deze commissies opdrachten voor studies op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.

De Maatschappij bezit een aantal particuliere archieven van schrijvers en een belangrijke letterkundige bibliotheek, die kostbare manuscripten en incunabelen bevat, maar ook nog steeds wordt uitgebreid met nieuw verschenen letterkundige en historische publicaties. Het geheel wordt beheerd door de Leidse universiteitsbibliotheek.

Verder publiceert de Maatschappij een intern blad, het Nieuw Letterkundig Magazijn en een Jaarboek, dat zijn waarde onder andere ontleent aan de daarin opgenomen uitgebreide 'levensberichten' van overleden leden. Alle jaarboeken, vanaf 1766, kunnen via deze website worden geraadpleegd.

De Maatschappij kent jaarlijks enkele prijzen toe, waaromheen letterkundige bijeenkomsten worden georganiseerd. Nu en dan eert zij een Nederlandse auteur door het aanbrengen van een gevelsteen, in binnen- of buitenland, op een pand waarin de betrokkene heeft gewerkt. Daarnaast is de Maatschappij elk jaar betrokken bij de organisatie van de Huizinga-lezing, die in december in de Leidse Pieterskerk wordt gehouden.

Bejaard als zij is, heeft de Maatschappij aan de wieg gestaan van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die literaire en historische teksten en werken over de Nederlandse taal digitaal toegankelijk maakt.

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Postbus 9501
2300 RA Leiden
MNL@library.leidenuniv.nl