Commissie voor Taal- en Letterkunde


Taken

De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert elk jaar twee bijeenkomsten, een voor de commissieleden, en een themabijeenkomst die opengesteld is voor alle belangstellenden. Voor de Maatschappij onderhoudt de Commissie contact met de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde dat vanwege de Maatschappij wordt uitgegeven; een deel van de redactie bestaat uit leden van de Commissie. Op de website van de DBNL publiceert de Commissie het Bio- en Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek, waarin beknopte levensbeschrijvingen te vinden zijn van wetenschappers die een rol hebben gespeeld in de neerlandistiek. De bijdragen voor dit lexicon worden geschreven door specialisten uit het veld en worden verzameld en geredigeerd door de Commissie. (Lees hier meer over het BBLN.) Verder adviseert de Commissie het bestuur van de Maatschappij bij de toekenning van de Prijs voor Meesterschap, die vijfjaarlijks wordt toegekend.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats in de grote vergaderzaal van de Leidse Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden. De thema’s voor de openbare bijeenkomsten liggen op het raakvlak van de verschillende disciplines van de Neerlandistiek. De laatste bijeenkomst werd gehouden op 16 april 2014 over “De toekomst van het tijdschrift”. De volgende middagbijeenkomst gepland op 22 april 2015, eveneens in Leiden. Het programma wordt later bekend gemaakt.

Samenstelling

De Commissie voor Taal- en Letterkunde bestaat sinds november 2014 uit de volgende leden: dr. Jacqueline Bel, dr. Ronny Boogaart (voorzitter), dr. André Bouwman, dr. Ton van Kalmthout, dr. Ann Marynissen, dr. Hubert Meeus, dr. Nelleke Moser, dr. Jan Oosterholt, dr. Olf Praamstra, dr. Margit Rem, dr. Gijsbert Rutten, dr. Nicoline van der Sijs, dr. Remco Sleiderink (secretaris, remco.sleiderink@kuleuven.be), dr. René van Stipriaan, dr. Yves T'Sjoen, dr. Wim Vandenbussche, dr. Marijke van der Wal en dr. Geert Warnar.