Commissie voor Taal- en Letterkunde


Taken

De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert elk jaar twee bijeenkomsten, een voor de commissieleden, en een themabijeenkomst die opengesteld is voor alle belangstellenden. Voor de Maatschappij onderhoudt de Commissie contact met de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde dat vanwege de Maatschappij wordt uitgegeven; een deel van de redactie bestaat uit leden van de Commissie. Op de website van de DBNL publiceert de Commissie het Bio- en Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek, waarin beknopte levensbeschrijvingen te vinden zijn van wetenschappers die een rol hebben gespeeld in de neerlandistiek. De bijdragen voor dit lexicon worden geschreven door specialisten uit het veld en worden verzameld en geredigeerd door de Commissie. (Lees hier meer over het BBLN.) Verder adviseert de Commissie het bestuur van de Maatschappij bij de toekenning van de Prijs voor Meesterschap, die vijfjaarlijks wordt toegekend.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats in de grote vergaderzaal van de Leidse Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden. De thema’s voor de openbare bijeenkomsten liggen op het raakvlak van de verschillende disciplines van de Neerlandistiek. De laatste bijeenkomst werd gehouden op 18 mei 2011 over het onderwerp “Taal en politiek”. De volgende middagbijeenkomst gepland op 30 mei 2012, eveneens in Leiden en dit keer rond het thema “Nederlands buitengaats”. Het programma wordt later bekend gemaakt en wordt in elk geval via Neder-L verspreid.

Samenstelling

De Commissie voor Taal- en Letterkunde bestaat sinds oktober 2010 uit de volgende leden: dr. J. Bel, dr. A.Th. Bouwman, dr. K.H. van Dalen-Oskam, dr. T. van Kalmthout, dr. A. Marynissen, dr. H. Meeus, dr. M.A. Mooijaart, dr. J. Noordegraaf (voorzitter), dr. O. Praamstra, dr. M. Rem (secretaris, m.rem@let.ru.nl) , dr. N. van der Sijs, dr. R. Sleiderink, dr. R. van Stipriaan, dr. W. Vandenbussche, dr. M.J. van der Wal.