Het concept van een circulaire economie

In een circulaire economie bouwt en herbouwt economische activiteit de algehele systeem gezondheid. Het concept erkent het belang van de economie die effectief moet werken op alle schaalniveaus – voor grote en kleine bedrijven, voor organisaties en individuen, wereldwijd en lokaal.

De transitie naar een circulaire economie betekent niet alleen aanpassingen die gericht zijn op het verminderen van de negatieve effecten van de lineaire economie. Het vertegenwoordigt eerder een systematische verschuiving die veerkracht op lange termijn opbouwt, zakelijke en economische kansen genereert en ecologische en maatschappelijke voordelen biedt.

Technische en biologische cycli

Het model maakt onderscheid tussen technische en biologische cycli. Consumptie vindt alleen plaats in biologische cycli, waar voedsel en biologisch gebaseerde materialen (zoals katoen of hout) zijn ontworpen om terug te keren naar het systeem via processen zoals compostering en anaërobe vergisting. Deze cycli regenereren levende systemen, zoals de bodem, die hernieuwbare bronnen voor de economie leveren. Technische cycli recupereren en herstellen producten, componenten en materialen door strategieën zoals hergebruik, reparatie, herfabricage of (in laatste instantie) recycling.

Oorsprong van het concept van de circulaire economie

Het begrip circulaire economie heeft een diepe historische en filosofische oorsprong. Het idee van feedback, van cycli in systemen in de echte wereld, is oud en heeft weerklank in verschillende filosofische scholen. Het beleefde een opleving in de geïndustrialiseerde landen na de Tweede Wereldoorlog, toen de komst van computergebaseerde studies van niet-lineaire systemen ondubbelzinnig de complexe, onderling verbonden en daarom onvoorspelbare aard van de wereld waarin we leven aan het licht bracht – meer verwant aan een metabolisme dan een machine . Met de huidige vooruitgang heeft digitale technologie de kracht om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen door virtualisatie, dematerialisatie, transparantie en feedback gestuurde intelligentie radicaal te vergroten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *